آموزش افتر افکت

آموزش فتوشاپ

مدرسه گرافیک

soheilaflatoni امتیازات بدست آمده برای

 1. 15
  امتیاز: ‏7/2/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  امتیاز: ‏2/7/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  امتیاز: ‏18/6/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  امتیاز: ‏27/1/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  امتیاز: ‏16/1/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  امتیاز: ‏16/1/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.